Ajankohtaista | Esittely | Palvelut | Julkaisut | Kumppanit | Kirjallisuutta

 

 

 

JULKAISUT

Englanniksi
Ruotsiksi

Julkaisut | Käännökset | Kirjat | PowerPoint esitykset

 
 

Kieli tietoisuuden kehittymisen ehtona. Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian tutkimuksia 3/1976.

Sateenvarjon alla – professori Elam Nunnallyn haastattelu, Ratkes 3/1996.

Peter Lang – arvostavan kielen käytöstä lupaavien todellisuuksien luomisessa. Ratkes 3/1998.

Ihmetilan runollisuus – 2. pohjoismainen ratkaisukeskeisen työn symposiumi. Ratkes 3/1998.

Ihmeellinen ihmetila – ratkaisukeskeisen työn symposiumi Göteborgissa. Psykologi, syyskuu, 1998.

Tosiasia on kuollut metafora – Gregory Smithin haastattelu. Ratkes 1/1999.

Toiminnan ja merkityksen ykseys – Susan Lang ja KCC. Ratkes 2/1999.

Ilman unelmia juutumme paikoilleen. Psykologi 5/1999.

Perinteistä tyyliä kerien, helppousaste 5.6 – ratkaisukeskeistä koulutyötä.
Ratkes 4/1999.

Kielipeliä Milwaukeessa – vierailemassa BFTC:ssä.
Ratkes 1/2000.

Kieli on hyvä renki ja huono isäntä.
Psykologi 3/2000.

Ilon ja totuuden huvitusta – kuntoutus ja kehittämiskeskus Huvitus.
Ratkes 2/2000.

Kolmen ystävän odysseia – Brief Therapy Practice.
Ratkes 3/2000.

Virtaavan joen pyörteistä – keskustelu Elam Nunnallyn kanssa.
Ratkes 1/2001.

Ajattelutankista uuteen terapiaan – ratkaisukeskeisen työtavan ja teorian kehityksestä. Osa 1. Ratkes 2/2001.

Burn in, not out – keskustelu Michael Hoytin kanssa.
Ratkes 3/2001.

Ajattelutankista uuteen terapiaan – ratkaisukeskeisen työtavan ja teorian kehityksestä. Osa 2. Ratkes 3/2001.

Siitä mikä on ja siitä mikä voisi olla – keskustelu Michael Whiten kanssa.
Ratkes,4/2001.

Lyhytterapian verkostossa.
Psykologi 1/2003.

Tyhmä kysymys Wittgensteinista. Ratkes 2/2003.

Vaihtoehtoiset koulutarinat – eettinen tutkimusmatka. Perheterapia, 2, 2004.

Tyhjäpään viisaus – keskustelu Harlene Adersonin kanssa.
Ratkes 2/2004.

Narratiivisia vinjettejä. Osa 1: Elämänarinoita uudelleen (ja uudistaen) rakentavat keskustelut. Ratkes 1/2005.

Narratiivisia vinjettejä Osa 2: Identiteettipäätelmien purkamisesta. Ratkes 2/2005.

Narratiivisia vinjettejä Osa 3: Post-strukturalismi ja psykoterapia. Ratkes 3/2005.

Narratiivisia vinjettejä Osa 4: Ulkoistavat keskustelut. Ratkes 4/2005.

Blackhat and Twinkle - Narrative Therapy With Children and Adolescents.
Published in Finnish in Perheterapia 1/2006.

Narratiivisia vinjettejä Osa 5: Terapeuttinen kirje näkymättömän läsnäolosta. Ratkes 1/2006.

Mustahattu ja Tähtisilmä - narratiivisesta työtavasta lasten ja nuorten kanssa. Kirjassa Lipponen, K. & Vataja, S. (2006) (toim.) Lasten ja Nuorten Voimala - Monimuotoista perhekuntoutusta kehittämässä. Osuuskunta Toivo.

Narratiivisia vinjettejä. Osa 6: Uudistan jäsentelyn voima. Ratkes 3/2006.

Nainen valkoisesta puutarhasta - keskustelu Maggie Careyn kanssa.
Ratkes 3/2006.

Narratiivisia vinjettejä. Osa 7
: Erillisyydestä yhteyteen - narratiivinen reflektio.
Ratkes 1/2007.

Terapian tekeminen terapeutin hyvinvoinnin lähteenä. Perheterapia 1/2008

Buddha, Wittgenstein ja postmodernit terapiat. Ratkes 3/2008.

Ohuista häivähdyksistä rikkaaseen tarinaan - narratiivisesta työnohjauksesta. Osviitta 4/2009.

Psykoterapia terapeutin henkisenä harjoitteena. Perheterapia 2/2009.

Psykoterapeutin perustuslain toinen luku, tällä hetkellä. Ratkes 3/2009.


Sydämen sydämestä - Elam Nunnallyn muistokirjoitus.
Ratkes 2/2010.

Tavallisuuden eksotiikasta - keskustelu Jill Freedmanin kanssa.
Ratkes 2/2011.

Mikä helpotus: minua ei ole! - ei-minä ja tyhjyys psykoterapiassa.
Perheterapia-lehti 2/2011.

Buddhalainen psykologia, tietoisuustaito ja terve mieli.
Kirjassa Kortelainen & Saari & Väänänen (toim,) Mindfulness ja tieteet. Tietoisuustaidot ja kehotietoisuus monititeisen tutkimuksen kohteena. Tampere University Press, 2014.

Se, mitä etsimme on se, mikä etsii. Ratkes 4/2014.

Kun terapeutti "kuolee, terapia alkaa. Perheterapia 3/2016.

Halun elämä ja kuolema. Perheterapia 1/2017.

Intiimisuhteen täyteys ja tyhjyys. Perheterapia 4/2017
Malinen, T. & Laaksonen, P.: Koulun oppilashuolto – ratkaisuja systeemeissä, systeemejä ratkaisuissa. Perheterapia 3/1997.

Malinen, T. Halonen, M.: Bingo & Vautsi Vau! – ratkaisukeskeisestä mallittamisesta. Ratkes 3/1999.

Malinen, T. & Heikkilä , L.: Elävän tiedon seikkailija – kohtaaminen Marja-Liisa Swantzin kanssa. Ratkes 2/2002.

Malinen, T. & Cooper, C.: Käytäntö on elettyä teoriaa – keskustelu Wendel Rayn kanssa. Ratkes 4/2002.

Malinen, T. & Mikkola, T-L.: EBTA 2001 – onko keisarilla vaatteita? Ratkes 2/2002.

Malinen, T. & Lipponen, K.: Muutos ja vastuu. Keskustelu väistyvän päätoimittajan kanssa. Ratkes 4/2002.

Malinen, T. & Cooper, S.: Pienten tiukujen sytyttämisestä – keskustelu Yvonne Dolanin kanssa. Ratkes 1/2003.

Mikkola, T-L. & Malinen, T.: Insoo Kim Berg – maailman rikkain nainen.
Ratkes 4/2003.

Malinen, T. & Rönkkö, L.: Luovan tilan tilasta. Ratkes 1/2009.

Tapio Malinen/Ritva Lavikk: Haluaisitko uudet aivot?
Suomen Joogalehti 3/2011.

 

Julkaisut | Käännökset | Kirjat | PowerPoint esitykset

KÄÄNNÖKSET

 
Molnar, A. & Lindquist, B.: Changing Problem Behavior in School.
Tavoitteena työrauha, WSOY, 1994.

Roth, S.: The Uncertain Path to Dialogue: A Meditaion.
Epävarma polku dialogiin. Ratkes 2/1999.

Shafarman, G.: Thirteen ways of looking how poet and therapist are one.
Runoilijan ja terapeutin samanlaisuudesta. Ratkes 3/1999.

Shotter, J.: ”Now I can go on”: Wittgenstein and the possibility of communication.
”Nyt voin jatkaa” – Wittgenstein ja kommunikaatio. Ratkes 4/2000.

Andersen, T.: Ethics, ontology and peace.
Etiikka, ontologia ja rauha. Ratkes 1/ 2001.

Morgan, A.: What is Narrative Therapy?
Johdatus narratiiviseen terapiaan. Kuva ja Mieli Ky, 2004.
 

 

Julkaisut | Käännökset | Kirjat | PowerPoint esitykset

KIRJAT

 
   
Tapio Malinen (2008): Luova tila - ratkaisukeskeisestä ja narratiivisesta työtavasta. Lyhytterapiainstituutti Oy.

                                               luovatila_kansi

Voit lukea kirjan Johdannon tästä.
Tilaukset suoraan kustantajalta www.reteaming.com/kauppa.
Voit lukea kirjan mainoksen tästä.


Tapio Malinen & al. (2011) : Masters of Narrative and Collaborative Therapies – The Voices of Andersen, Anderson and White. Routledge.

                                                MoNaC_kansi

Kirjaa voi tilata tästä.

 
 

 

Julkaisut | Käännökset | Kirjat | PowerPoint esitykset

POWERPOINT ESITYKSET

 
   


Power-Point esityksiä,
joita voi kierrättää tekijän nimi mainiten.

Buddhalainen psykologia ja länsimainen terapia


Levätä omassa työtavassa ja olla vaikuttava - tietoisuustaidot

ADHD ja narratiivisuus

Psykoterapia eettisenä harjoitteena

Rohkeuden kasvatus - ratkaisukeskeinen näkökulma sosiaaliseen jännittämiseen

Sana universumina - sosiaalikonstruktionismi asiakastyössä

Suotuisan oppimistarinan rakentaminen

Burn in, not out! Konsultaatio

Narratiivisen työtavan koulutus

To be or not to do, or

Työhyvinvoinnista

Kiireen kesytys tekemällä olemisen mielentilaa

1. tapaamisen haastattelukartta ratkaisukeskeisessä terapiassa

Narratiivisen työtavan koulutus 2

Terapeuttiset kirjeet ja dokumentit- narratiivisen työtavan koulutus

Toimivasta yhteistyöstä nuorisotyössä

 

 

 

 

[ Ajankohtaista | Esittely | Palvelut | Julkaisut | Kumppanit | Kirjallisuutta ]