Ajankohtaista | Esittely | Palvelut | Julkaisut | Kumppanit | Kirjallisuutta

 

 

 

PALVELUT

Koulutusta | Työnohjausta | Psykoterapiaa


 
  KOULUTUSTA

työyhteisöille ja organisaatioille tavoitteena ylläpitää ja lisätä työhön alunperin liittyvää syvää merkityksellisyyden, sosiaalisen arvokkuuden ja luovuuden kokemusta.

Koulutusteemoja ja luentoja mm. aiheista:

1. Burn in, not out – työ jaksamisen lähteenä
  - miten kieli tekee työyhteisön todellisuuden
- arvostava kielenkäyttö energian ja jaksamisen luojana
- ongelmapuheesta ratkaisupuheeseen
- unelmien voimittava merkitys

2. Työpaikan hyvä henki ja miten se tehdään?
  - mitä työpaikan hyvä henki käytännössä merkitsee?
- vuorovaikutusosaaminen ja työnilo
- miten voimme rakentaa työpaikalle innostavan ja kannustavan ilmapiirin?

3. Stressin hallinta tietoisuustaitojen avulla
  - tietoisen ja hyväksyvän läsnäolon käyttö stressinhallinnassa
- levätä omassa työtavassa ja olla vaikuttava
- kiireen kesytys: ovi merkitykselliseen läsnäoloon työssä

4. Miten voin edistää työyhteisöni toimintaa?
  - uusi näkökulma - avain ihmisen muutokseen
- työyhteisön hiljaisen tiedon kova ääni
- arvostavasta kielenkäytöstä ja osaamisen tutkimisesta

5. Itsensä johtaminen - hyvän elämän taito
  - itsensä johtaminen ja organisaation toimivuus
- tietoinen läsnäolo itsensä johtamisessa
- miten tekemisen (itsearvostuksen kytkeminen suorituksiin) ja olemisen
(läsnäolon luontainen täydellisyys) mielentilat vaikuttavat jaksamiseen
- jatkuvasta hallinnan, muuttamisen ja varmuuden taakasta levolliseen vaikuttavuuteen

6. Tunneälyn käyttö työssä ja elämässä
  - älyä tunteesi ja tunne älysi
- hillitä vai hallita?
- tunteiden armoilta valinnanvapauteen
- tunteminen työyhteisön taitona

7. Työyhteisösodausta (soulbuilding) - energisoivat vuorovaikutustaidot
  - kieli organisaation todellisuuden luojana
- ongelmien noidankehästä tavoitteiden kirkastamiseen
- loukkaantumisten rakentava käsittely
- palaute kehityksen ravintona

8. Ihmistyö eettisenä ja henkisenä harjoitteena
  - miten ihmistyö voi toimia jatkuvana sisäisen kasvun välineenä?
- työn etiikka merkityksellisen ja arvokkaan elämän perustana
- luovan ja rikastavan työkulttuurin rakentaminen energian lähteenä

9. Meditatiivinen vuorovaikutus asiakastyössä hyvän elämän tukena
 

- interpersoonallisen meditaation opasteet
- miten säilyttää tietoinen, myötätuntoisesti hyväksyvä läsnäolo epämiellyttävissä tilanteissa
- terveellisen ja epäterveellisen kokemuksen rakenteet
- myötatuotoinen intra- ja interpersoonallinen vuorovaikutus työntekijän hyvän elämän lähteenä


Lisäksi:

  Miten ylläpitää ja luoda jaksamista haasteellisissa asiakastilanteissa? 

TYÖNOHJAUSTA

terveys-, sosiaali- ja koulutustoimen työntekijöille sekä eri työyhteisöille ja
organisaatioille ryhmissä tai yksilöllisesti.

  

PSYKOTERAPIAA

Yksilö-, pari- ja perheterapiaa kaikenikäisille.

Vastaanotot: Helsingin Psykoterapiainstituutti Oy, Tathata Porvoo

 

 

   
   

 

 

[ Ajankohtaista | Esittely | Palvelut | Julkaisut | Kumppanit | Kirjallisuutta ]