Skolning | Artikkel | Partners | Literatur

 

 

 

 SKOLNING,
 HANDLEDNING OCH
 PSYKOTERAPI PÅ SVENSKATapio Malinen
Psykolog, sertifierad lärare i lösningsinriktad terapi, handledare (STOry)

tel. 0400 595 074

Tathata
Sundsvägen 26
06650 Hammars, Finland

tapio.malinentathata.fi

 

 

SKOLNING

för arbetsgemenskaper och organisationer med målsättning att upprätthålla och öka möjligheterna att i arbetet uppleva meningsfullhet, social värdighet och kreativitet, vilket ursprungligen hört samman med arbete.

1. Burn in, not out – arbetet som kraftkälla
  - hur språke tformar verkligheten i en arbetsgemenskap
- att i ord visa uppskattning skapar ny energi
- från att tala om problem till att tala om problemlösning

2. Stå fast som ett berg, rör dig som vatten
  - är det stressen som härskar eller jag
- arbetet som energikälla
- från makt över stressen till skicklighet i arbetet

3. Hur kan jag inverka gynsamt på arbetet inom min grupp?
  - ett nytt perspektiv (inte kunskap) – nyckeln till en människans förändring
- det höga ljudet från det tysta kunskapen inom arbetsgemenskapen
- om uppskattande ordalag och forskning kring know-how

4. God anda på arbetsplatsen och hur den skapas
  - vad betyder god anda i praktiken
- interaktion och arbetsglädje
- hur skapa en atmosfär som inspirerar och sporrar

5. Att andvända emotionell intelligens i arbetet och i livet
  - förstå dina kanslor och känn ditt förstånd
- att förtränga känslor eller vara herre över dem
- från känslodominans till valfrihet
- förmågan att känna och ge uttryck för känslor i arbetsgemenskap

6. Soulbuilding – att kunna skapa stimulerande växelverkan
  - språket formar verkligheten i arbetsgemenskapen
- från promlemens onda cirkel till förstärkande av målet
- feedback som näring för utveckling

7. De äldre – en oanvänd resurs
  - arbetsgemenskapen – en mötesplats för mästare
- att skapa energi på arbetsplatsen – en förutsättning för att orka i arbetet
- kreativitet och de äldre

Ytterligare:
  Hur orka i utmanande klientsituationer
Det lösningsinriktade ledarskapet och arbetsplatskulturen
Den lösningsinriktade pedagogiken
Skolning i den lösningsinriktade och narrativa psykoterapin

 

 


HANDLEDNING

för andsällda inom hälso-, skol- och socialväsenden samt för arbetsgemenskaper och organisationer både individuellt och i grupp

 
   
   

 

 

 

ARTIKKEL

På finska
På engelska

 
 
Alternativa skolberättelser – en etisk upptäcktsfärd. Fåkus på familjen, 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Ajankohtaista | Esittely | Palvelut | Julkaisut | Kumppanit | Kirjallisuutta ]